Zoeken

Participeren omwonenden ook in de twee “particuliere” molens die niet op het terrein van het waterschap liggen?

Dat is niet aan het waterschap. Op dit moment (juni 2016) is nog niet duidelijk of de twee grondeigenaren verder willen met de windmolens. Als blijkt dat dat zo is, is het aan hen om de omgeving te laten participeren in hun molens.