Zoeken

De vorige keer is er een duidelijk “nee” gegeven met betrekking tot de molens en participatie. Gebeurt daar nog wat mee?

Een groot aantal aanwezigen heeft op de informatieavond(en) hun zorgen kenbaar gemaakt. Er zijn ook direct omwonenden die te kennen hebben gegeven met ons te willen meedenken over participatie. We willen met de voor- én tegenstanders in gesprek over de beweegredenen, de feiten en de belangen van windenergie. Die gesprekken gaan verder dan alleen de informatie avonden. De gesprekken met de bewoners vormen onderdeel van het locatieplan, waarin naast maatschappelijke, ook financiële, ruimtelijke (vergunningen) en technische haalbaarheid wordt onderzocht. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt naar verwachting in december van dit jaar een besluit over deze en de andere locatieplannen.