Zoeken

Waarom investeert waterschap niet in windenergie op zee of elders in Nederland?

Het waterschap neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen energieverbruik en wil dat op zijn eigen eigendommen realiseren. Daar komt bij dat de kostprijs van wind op zee 2 à 3 maal zo hoog is als van wind op land en er daardoor veel meer rijkssubsidie voor nodig is.