Zoeken

Waarom plaatst het waterschap de molens niet op andere locaties, daar waar minder mensen dichtbij wonen?

Het waterschap wil in totaal 4 a 5 molens in haar werkgebied plaatsen om energieneutraal te worden. Uit een eerste verkenning lijken vier locaties geschikt. Deze selectie is gemaakt op basis van een aantal wettelijke eisen, zoals de afstand tot woningen. Bij alle geselecteerde locaties wonen mensen buiten de wettelijke afstand van 400 meter van de beoogde locatie van een eventuele molen.