Zoeken

Waarom plaatst het waterschap de windmolens niet op zo’n manier dat er op aangrenzende percelen geen windturbines mogelijk zijn?

Het waterschap heeft nog geen gedetailleerde en definitieve beslissing genomen over de exacte situering van windturbines op haar eigendom. Dit willen we samen met de omgeving verder uitwerken.