Zoeken

Waarom is de zuivering in Etten een onderzoeklocatie voor windenergie?

We richten ons op diverse locaties waar wij eigenaar van de gronden zijn, de locaties van onder andere onze zuiveringen zijn dan een logisch begin. Adviesbureau Arcadis heeft in opdracht van het waterschap alle eigendommen van het waterschap bestudeerd op mogelijkheden en belemmeringen voor windenergie. Daarbij is rekening gehouden met noodzakelijke wettelijke afstand tot o.a. woningen, natuur, hoogspanningsleidingen en wegen.

Het gebied rond de zuivering bij Etten en enkele andere locaties bleken de meest kansrijke locaties te zijn voor windenergie. Het waterschap heeft nog geen besluit genomen over op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd gaan worden. Ook staat het totale aantal windturbines niet vast. We willen eerst bij alle locaties nader en meer gedetailleerd onderzoek doen en daarover met de buren en de gemeente in gesprek gaan. Dit resulteert in een aantal locatieplannen die eind 2016 gereed zullen zijn.