Zoeken

Kunnen we de rapporten krijgen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek naar windmolens?

Het rapport wat ten grondslag ligt aan de gedane verkenning van duurzame energie op de waterschapseigendommen (quick scan van Arcadis) kan op verzoek toegestuurd worden.