Zoeken

Hoe weten we dat de onderzoeken en de kennis die het waterschap gebruikt feitelijk juist zijn?

De plannen van het waterschap zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde gegevens en we werken met ervaren en onafhankelijke adviesbureaus zoals Arcadis en Bosch & Van Rijn. Het is belangrijk dat we het met elkaar over dezelfde feiten en cijfers hebben. Wij staan open voor nieuwe inzichten en gaan daarover graag met u in gesprek. Wij delen ook graag onze inzichten met de omgeving, de gemeente en alle andere belanghebbenden.