Hoe ziet het plan voor Etten eruit?

Er is nog geen vastomlijnd plan, maar theoretisch passen er maximaal vier turbines van circa 170 meter hoog; twee op grondeigendom van het waterschap en twee bij nabijgelegen grondeigenaren. Het zoekgebied is aangeduid op een kaart.