Hoe ziet het plan voor Etten eruit?

Er is nog geen vastomlijnd plan, maar theoretisch passen er maximaal twee turbines van circa 170 meter hoog; beiden op grondeigendom van het waterschap. Het zoekgebied is aangeduid op een kaart.