Hoe zit het met masterplan "De Pol"?.

We nemen deze ontwikkelingen uiteraard mee in de nog te houden onderzoeken. Bijvoorbeeld in het ecologisch onderzoek: wat de huidige en toekomstige effecten van de molens op de bestaande en potentiele nieuwe natuur.