Animatie NEO-alginaat

Gepubliceerd op 2 maart 2017

NEO-alginaat is een nieuw duurzame, veelzijdige grondstof die we uit het afvalwater kunnen halen - en dat nu ook grootschalig gaan doen! Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) en Waterschap Vallei en Veluwe aan onderzoek, productie en toepassing van NEO-alginaat.  In Zutphen en Apeldoorn komen de eerste NEO-fabrieken ter wereld. Bekijk hier de animatie over dit interessante goedje.