Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde


Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre pakken de wateroverlast in Lichtenvoorde aan. De gemeente verbeterde het rioleringsstelsel. Om ook toekomstige effecten van de klimaatverandering het hoofd te bieden leggen we waterbergingsgebieden aan en zoekt het waterschap naar mogelijkheden om twee bypasses aan te leggen die het water in de toekomst om Lichtenvoorde heen leiden.

logo besselinkschans

Bekijk de foto's

Wateroverlast 2010 Lichtenvoorde Edisonstraat
Ondergelopen driehoek Aaltenseweg Lichtenvoorde (A Doppen)
logo baakse beek veengoot

Contact

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de projectleider Dorine Spanjer, d.spanjers@wrij.nl