Aanpak klimaatbestendig Lichtenvoorde


Aanpak klimaatbestendig Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre leggen drie wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen aan die bij extreme neerslag water om Lichtenvoorde heen leiden. Naast deze maatregelen trekken inwoners, agrariërs en bedrijven gezamenlijk op in het project Klimaat Klaor?! om Lichtenvoorde weerbaar te maken tegen weersextremen.

logo besselinkschans

Ontwerp projectplan waterwet ter inzage

Het ontwerp projectplan waterwet 'optimalisatie watersysteem Lichtenvoorde' is op 7 augustus 2017 definitief vastgesteld.

Bekijk de foto's

Wateroverlast 2010 Lichtenvoorde Edisonstraat
Ondergelopen driehoek Aaltenseweg Lichtenvoorde (A Doppen)
logo baakse beek veengoot
Logo Europese Unie

Contact

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de projectleider Dorine Spanjers, d.spanjers@wrij.nl