Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 5 september 2014

Tijdens zeer hevige regenbuien ontstaat snel wateroverlast in de kern van Lichtenvoorde. Dat komt onder andere door de grote hoogteverschillen ten oosten van Lichtenvoorde en de samenstelling van de ondergrond. Het waterpeil in de beken bij Lichtenvoorde stijgt hierdoor extreem snel en delen van de kern van Lichtenvoorde kunnen dan snel blank staan. Zo blijkt uit onderzoek naar aanleiding van de wateroverlast in augustus 2010.

Klimaatbestendig

In augustus 2010 viel er in delen van de Achterhoek op één dag meer regen dan normaal in twee maanden. Ook in Lichtenvoorde. Naar aanleiding hiervan stelde Waterschap Rijn en IJssel een onderzoek in naar het functioneren van het watersysteem en mogelijke oplossingen. De gemeente deed ditzelfde voor haar rioleringssysteem. Door de verandering van ons klimaat zullen hevige regenbuien en langdurige droogte in de toekomst vaker voorkomen. Samen zorgen we dat Lichtenvoorde een robuust water- en rioleringssysteem krijgt dat klaar is voor de toekomst. Ondanks alle inspanningen moeten we in Nederland altijd rekening blijven houden met mogelijke wateroverlast of – tekort.