Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 7 januari 2014

De oplossing ligt in een combinatie van aanpassingen aan het oppervlaktewatersysteem en de riolering. Gemeente Oost-Gelre heeft in 2013 en 2014 de riolering aangepast. Daarnaast moet de Nieuwe Beek worden ontzien. Hiervoor wil het waterschap waterbergingsgebieden en twee bypasses aanleggen.

Aanpassing riolering

Gemeente Oost-Gelre heeft een noodoverlaat aangelegd onder de rotonde in de kern van Lichtenvoorde. Hiermee kan, als de straat blank staat, overtollig water afgevoerd worden naar laaggelegen locaties waar het geen schade veroorzaakt. Zo beperken we waterschade in geval van overstroming. Daarnaast heeft de gemeente maatregelen genomen om het water beter over het rioleringsstelsel te verdelen bij extreme regenval.

De Nieuwe Beek, die door het centrum van Lichtenvoorde stroomt, moet worden ontlast. Hiervoor wil het waterschap het water zowel aan de zuid- als aan de noordkant om Lichtenvoorde heen leiden. Er moet circa 80.000m3 (16 ha.) waterberging voor de Visserijbeek, Vragenderbeek en Weijenborgerbeek gerealiseerd worden om pieken af te voeren.

Zuidelijke Bypass

Aan de zuidkant kan een bypass gerealiseerd worden door de Wijenborgerbeek, via een nieuw aan te leggen watergang, met de Flierbeek te verbinden. Tevens kunnen we dan een gebied inrichten om overtollig water tijdelijk te parkeren. Deze maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt.

Noordelijke bypass

De benodigde noordelijke bypass om Lichtenvoorde is opgenomen in het gebiedsproces Besselinkschans. Er ligt voor het gebied van de Besselinkschans, bekend als locatie van de Zwarte Cross, zowel een wateropgave als een opgave voor herinrichting. Hoewel de wateropgave verder strekt dan alleen de Besselinkschans is het belangrijk dat we wel steeds de verbinding maken en kijken waar we die wateropgave kunnen combineren met de kansen in de Besselinkschans. Een integrale aanpak waarin we samen optrekken.

Wanneer alle maatregelen zijn uitgevoerd zal aanmerkelijk minder wateroverlast in Lichtenvoorde optreden.

Gebiedsproces Besselinkschans: projectgroep water

In het gebiedsproces Besselinkschans zijn vier projectgroepen geformeerd voor de verschillende thema's. Het waterschap is trekker van de projectgroep water. Wilt u zich aanmelden voor deze of een van de andere projectgroepen dan kunt u mailen naar info@besselinkschans.nl of bellen naar0544-393552.

Meer informatie over het proces en de laatste ontwikkelingen rondom dit project vind u op de site: besselinkschans.nl.