EVZ Oude IJssel - linkeroever de Pol


EVZ Oude IJssel - Linker oever de Pol

Bij sluis- en stuwcomplex de Pol (Gaanderen/Terborg) richten we de Oude IJssel anders in. Een vispassage van 1,5 kilometer maakt de sluis en stuw straks passeerbaar voor vissen en er komen rietoevers, poelen en kruidenrijke graslanden. Niet alleen vissen profiteren hiervan, maar ook vogels, andere dieren en mensen kunnen ervan meegenieten.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Ronald Stapelbroek: r.stapelbroek@wrij.nl

Nieuws uit dit project

Afsluiting convenant

IVH-3205-20150220
IVH-3214-20150220
IVH-3227-20150220
IVH-4801-20150220
IVH-4923-20150220
IVH-4982-20150220
IVH-5000-20150220