Plannen ter inzage

Het ontwerp projectplan voor dit project is vastgesteld door het bestuur van het waterschap. De plannen liggen ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl. U vind de stukken ook bij de bekendmakingen elders op deze website.