Meetnet Beekvliet-Stelkampsveld


Het waterschap heeft een meetnet aangelegd in het gebied Beekvliet-Stelkampsveld om de stand van het grondwater nu en in de toekomst te kunnen volgen. Met behulp van dit meetnet kan bepaald worden wat de effecten van de (water)maatregelen door provincie Gelderland zijn op de grondwaterstand. Deze gegevens zijn belangrijk voor zowel het monitoren van de natuurontwikkeling als voor het vaststellen van eventuele door de maatregelen veroorzaakte natschade.

Alle meetpunten op kaart

Meetnet_PAS_Stelkampveld_top10ondergrond
meetpunten voorbeeld

Voorbeeld van meetpunten

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Voor de PAS watermaatregelen: Carlo Egging, c.egging@wrij.nl, 0314-369646

Voor het meetnet: Gert van den Houten, g.vandenhouten@wrij.nl, 0314-369723

Voor de overige maatregelen over het Natura 2000 gebied Stelkampsveld neemt u contact op met Provincie Gelderland.