Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 11 november 2016

Peilbuizen

Verspreid over het gebied hebben we op strategische plaatsen meetpunten aangebracht. De meetpunten bestaan uit lange geperforeerde buizen (peilbuizen) in de grond die de hoogte van het grondwater meten. Het waterschap heeft de precieze locatie van de peilbuis in overleg met de eigenaar bepaald. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de peilbuizen in de grond geplaatst. De peilbuizen zijn afgewerkt in een mantelbuis (of straatpot), een omhulsel ter bescherming van de peilbuis met meetapparatuur. De grondwaterstanden worden automatisch elk uur gemeten en opgeslagen. Twee keer per jaar bezoekt een medewerker van het waterschap het meetpunt om de peilbuis te controleren.

Meetgegevens

De meetgegevens vanaf de plaatsing totdat er (water)maatregelen worden genomen dienen als 0-meting. Een nulmeting is geen momentopname. Grondwaterstanden fluctueren door het jaar heen. Door nu al te starten de metingen kunnen we van minimaal 2 jaar de meetgegevens verzamelen voordat er (water)maatregelen worden uitgevoerd. Met deze gegevens kunnen we de grondwaterstanden na het nemen van de maatregelen (volgens planning in de periode 2019-2021) straks vergelijken. De metingen lopen door tot 5 jaar na uitvoering van de watermaatregelen.

De meetgegevens zijn openbaar. U kunt deze en andere meetgegevens online raadplegen.