Partners

Gepubliceerd op 11 november 2016

Het waterschap legt het meetnet aan. Met behulp van dit meetnet kan bepaald worden wat de effecten van de (water)maatregelen door provincie Gelderland zijn op de grondwaterstand. We werken hierin dus nauw samen met Provincie Gelderland