Modernisering rioolgemaal Hamburgerboek, Doetinchem


Modernisering rioolgemaal Hamburgerbroek Doetinchem

Waterschap Rijn en IJssel heeft het rioolgemaal Hamburgerbroek in samenwerking met de gemeente Doetinchem gerenoveerd en verplaatst. De locatie van het nieuwe gemaal is het terrein tussen Papierfabriek Doetinchem en het Centraal Station Doetinchem. De werkzaamheden gingen 17 augustus 2015 van start. Op 15 december 2015 is het nieuwe rioolgemaal in gebruik genomen en het verpompt inmiddels het afvalwater naar gemaal Europaweg. Het oude gemaal Hamburgerbroek is buiten gebruik gesteld en wordt gesloopt. Het nieuwe gemaal heeft een grotere capaciteit rioolwaterafvoer en de wateroverlast wordt verminderd.

Het nieuwe gemaal - december 2015

IMG_2368

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Gerald Harmsen: g.harmsen@wrij.nl

Fotoalbum modernisering rioolgemaal Hamburgerbroek

IMG_5596
IMG_5657
IMG_5624
Gemaal Stationsstraat februari 2016