NEO-Alginaat


Waterschap Rijn en IJssel gaat de nieuwe grondstof NEO-alginaat winnen uit het restwater van twee zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina. Naast de rioolwaterzuivering in Zutphen wordt hiervoor een NEO-alginaatfabriek gebouwd. Alginaat is een biologisch product dat we kunnen winnen uit afvalwater.

NEO-Alginaat

Contact

Neem voor vragen contact op met Waterschap Rijn en IJssel via telefoonnummer 0314 369369

Nieuws