Partners

Gepubliceerd op 8 november 2016

Waterschap Rijn en IJssel doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) en Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek om de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat te optimaliseren in het Nationaal Alginaat OnderzoeksProgramma.

Het onderzoek wordt in de praktijk gebracht door de bouw van twee NEO-alginaat fabrieken in Apeldoorn en in Zutphen - een wereldprimeur. Ook worden in samenwerking met marktpartijen nieuwe toepassingen gevonden voor het product. Gesprekken met potentiële afnemers zijn nu gaande.

In 2013 ontvingen de NAOP partners de Water Innovatieprijs voor het onderzoek naar NEO-alginaat. Voor de nieuwe manier om water te zuiveren (Nereda®) en om waardevolle stoffen te maken uit afvalwater (NEO-alginaat) ontving hoogleraar Milieubiotechnologie Mark van loosdrecht in 2014 een spinozapremie.

Subsidies van Provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken helpen om het onderzoek te kunnen uitvoeren en het risico van een eerste toepassing te kunnen dragen.