Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 8 november 2016

Voor het winnen van Neo-Alginaat bouwen we in Zutphen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie een Neo-Alginaatfabriek. Deze fabriek bestaat uit een Nereda waterzuivering en een alginaatextractie-installatie.

NEO-Alginaat uit restwater van zuivelfabrieken

Het restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina te Borculo en Lochem wordt al enkele jaren via persleidingen naar de RWZI Zutphen gevoerd. Vanwege productie-uitbreidingen te Borculo gaat de hoeveelheid reststoffen in het afvalwater toenemen. Omdat uit meer reststoffen meer NEO-alginaat gewonnen kan worden, gaat Royal FrieslandCampina bovendien haar eigen locale voorzuivering te Borculo afbouwen. Om al het zuivelafvalwater adequaat te verwerken en daaruit NEO-alginaat te winnen, bouwt het waterschap een nieuwe Nereda® zuiveringsinstallatie in Zutphen.

Samenwerken aan wereldprimeur

Waterschap Rijn en IJssel doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) en Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek om de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat te optimaliseren in het Nationaal Alginaat OnderzoeksProgramma.

Het onderzoek wordt in de praktijk gebracht door de bouw van twee NEO-alginaat fabrieken in Apeldoorn en in Zutphen - een wereldprimeur. Ook worden in samenwerking met marktpartijen nieuwe toepassingen gevonden voor het product. Gesprekken met potentiële afnemers zijn nu gaande.

Lees meer over  alginaat en de energie- en grondstoffenfabriek