Herinrichting Osink-Bemersbeek


Delen van de Osink- Bemersbeek en de watergangen die daarop uitmonden worden natuurlijker ingericht. Ook worden aangrenzend hieraan tussen de Boven Slinge en het WooldseVeen nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Het waterschap neemt maatregelen om water in natte perioden tijdelijk in de nieuw in te richten gebieden te kunnen parkeren om zo piekafvoeren te verminderen. Onder normale omstandigheden wordt het in de deelgebieden juist natter om zo optimale omstandigheden te scheppen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Europese Gemeenschap

Europese-Gemeenschap-vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland