Partners

Gepubliceerd op 11 november 2016

Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben onder meer op het gebied van klimaatadaptie en natuurnetwerk samenwerkingsafspraken gemaakt. Afgesproken is dat het waterschap binnen dit project zorg draagt voor realisatie van zowel de wateropgave als de aanleg van nieuwe natuur. Bij de voorbereiding en uitvoering van dit project wordt samengewerkt met overige gebiedspartners als gemeente Winterswijk en terrein beherende organisaties. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.