Verleggen rioolwaterpersleidingen langs A12


Rijkswaterstaat verlengt de snelweg A15 en verbreedt de A12. Langs de noordzijde van de A12 liggen rioolwaterpersleidingen. Waterschap Rijn en IJssel verlegt deze persleidingen en maakt zo ruimte voor de verbrede A12.

Meer over de A15 en de A12

via15

Meer over de plannen en de werkzaamheden aan de A15 en de A12 vind je op de website van Rijkswaterstaat http://www.via15.nl

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Wim ter Voert via w.tervoert@wrij.nl