Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 5 juni 2018

Aanleg nieuwe leidingen

De nieuwe rioolwaterpersleidingen en waterleidingen worden eerst aangelegd voordat de oude leidingen worden weggehaald. Langs de A12 zullen hiervoor (graaf)werkzaamheden plaats vinden. Van het omkoppelen van de oude naar de nieuwe leiding merkt u als het goed is niets. Uw rioolwater wordt al die tijd gewoon afgevoerd.

Samenwerken

Niet alleen het waterschap moet leidingen verleggen. Dit geldt ook voor de Gasunie, Liander en Vitens. Het tracé van Vitens is grotendeels evenwijdig aan het tracé van het Waterschap. Besloten is om samen de planuitwerking en eventueel de realisatie gezamenlijk op te pakken zodat kosten gedeeld kunnen worden.

Zodra er een aannemer is geselecteerd vind u hier meer informatie over de werkwijze.