Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 december 2016

Begin 2017 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Op dit moment worden er diverse veldonderzoeken uitgevoerd. De komende periode starten we met de aanvraag van een aantal vergunningen. Tevens worden in deze periode afspraken gemaakt met grondeigenaren en gebruikers.

Eind 2017 zal de geselecteerde aannemer starten met voorbereiding van de aanlegwerkzaamheden. De realisatie staat vooralsnog gepland voor maart tot en met oktober 2018.

Rijkswaterstaat start (volgens de huidige planning) in de loop van 2019 met het verlengen en verbreden van de snelwegen dus dan moeten alle leidingen verlegd zijn.