Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 december 2016

In 2017 zijn we begonnen met enkele voorbereidende onderzoeken. Ook zijn afspraken gemaakt met grondeigenaren. Naar verwachting zal de geselecteerde aannemer eind februari/begin maart 2019 starten met de werkzaamheden

Eind december 2019 moeten alle kabels en leidingen zijn verlegd.