Renovatie stuw Warken in de Berkel


Automatisering en renovatie stuw Warken in de Berkel

Tussen Almen en Zutphen is de Berkel heringericht als ecologische verbindingszone. Bij afvoerpieken of een gestremde lozing van de Berkel op het Twentekanaal werd stuw Warken tot dusver handmatig bediend. Om beter te kunnen reageren op peilveranderingen is één stuwschuif nu geautomatiseerd en de gehele stuw gerenoveerd. Stuw Warken kan zo weer jaren mee. Daarnaast is, om vervuiling te voorkomen, een nieuw kroosvangsysteem aangebracht.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Gerald Harmsen: g.harmsen@wrij.nl

Nieuws uit dit project