Partners

Gepubliceerd op 14 november 2014

In dit project werken Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Rijnwaarden en de toekomstig exploitant nauw samen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.