Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 november 2014

Gemaal Oude Rijn in Pannerden is een gemeentelijk monument en stamt uit 1884. Een deel van het gemaal is ouder en dateert van 1811. Het gemaal is niet meer in functie. Om het cultuurhistorisch waardevolle gemaal in stand te houden is renovatie nodig.

Met de renovatie benadrukken we de educatieve en historische waarden van het gemaal en maken het cultuurhistorisch erfgoed in de regio Rijnstrangen beleefbaar.