Rijnkade Arnhem


De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd voor een extreem hoog water situatie, bij waterstanden die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomen en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw klanteisformulier inleveren? Stuur het naar rijnkade@wrij.nl. Postadres: Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Algemene informatie

ALgemeen Rijnkade in de schemering

U vindt hier alle actuele informatie over het project. Help mee de Rijnkade een impuls te geven!

Animatie varianten Rijnkade

Voor dit project wordt vanuit vier visies gedacht. Deze visies zijn gevisualiseerd in een animatie. De beschrijving en visualisatie per variant vindt u op deze pagina.

Nieuws uit dit project