Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Het project Rijnkade bevindt zich in de verkenningsfase. Binnen deze fase onderkennen we onderstaande mijlpalen.

-  15 november 2017: Ophalen ambities volgens vier thema's

-  Januari 2018: Bespreken van de uitkomsten van de vier thema's in mogelijke maatregelen

-  Maart/april 2018: Presentatie van 1 voorkeursalternatief naar stakeholders en omgeving