Waarom doen we dit


Begin 2010 bleek dat het afvoersysteem van de rioolgemalen in Doetinchem naar het gemaal Europaweg sterk was aangetast en niet meer bedrijfszeker was. In de periode 2010-2012 is tot vervanging overgegaan van de eerste delen. Door langere planvorming over reconstructie van de Europaweg bij de gemeente Doetinchem is vervanging van het deel langs de Europaweg tussen de kruising met de spoorbaan Doetinchem-Wehl en het gemaal Europaweg uitgesteld.

Inmiddels is duidelijk dat een fietstunnel is gepland en wordt bij de noodzakelijke renovatie van de persleiding rekening gehouden met een nieuw (naastliggend, i.v.m. verbreding Europaweg) tracé en wordt de waterhuishouding waar nodig aangepast. E.e.a. is in overleg met de gemeente Doetinchem tot stand gekomen en vastgelegd een samenwerkingsovereenkomst.