Groene berging volgelopen

Gepubliceerd op 31 mei 2016

Gisteren is als gevolg van de extreme regenval de naast de zuivering gelegen groene berging volgelopen, ook is verdund rioolwater geloosd op de dorpswaterleiding. We hebben ook meldingen gekregen van slecht doorlopende toiletten en afvoeren. Dit zijn gebruikelijke verschijnselen onder extreme weersomstandigheden zoals gisteren.

De groene berging zal waarschijnlijk vandaag weer langzaam leeg lopen waarna het water alsnog gezuiverd wordt in de rioolwaterzuivering.

Tijdelijke berging

De groene berging is het stuk grond gelegen aan de zuidzijde van het fietspad tussen de Hallerweg en de Vijverweg. Deze berging is speciaal aangewezen voor het tijdelijk bergen van rioolwater bij extreme regenval. Door het inzetten van de groene berging kunnen we rioolwateroverstorten op de Dorpswaterleiding uitstellen. Bij een overstort wordt sterk met regenwater verdund rioolwater op het oppervlaktewater geloosd als het rioolstelsel vol zit.