Rioolwaterzuivering Ruurlo draait weer

Gepubliceerd op 4 mei 2016

De rioolwaterzuivering te Ruurlo is vanaf woensdagmiddag om 13.00 uur weer in bedrijf gesteld met nieuw slib. Waterschap Rijn en IJssel heeft de zuivering de afgelopen twee dagen stilgelegd en helemaal schoongemaakt. De zuivering kampte met een storing met een nog onbekende oorzaak.

In de afgelopen dagen is de beluchtingstank van de zuivering leeggezogen en daarna leeggeschept met een kraan en kleine graafmachine. Het afvalwater van de bedrijven en huishoudens uit Ruurlo en Veldhoek werd in de tussentijd gebufferd in het rioolstelsel. Het rioolstelsel is continu in de gaten gehouden, zodat deze niet overloopt (“overstort”) en op de straten terecht zou komen. Om dat te voorkomen hebben enkele vrachtwagens preventief rioolwater uit het stelsel afgevoerd naar een andere zuivering.

Zuiveringsproces op gang

Om 13.00 uur stroomden de eerste liters nieuw slib tegelijkertijd met de eerste liters rioolwater de zuivering in. Het duurt circa vijf uur voordat de tank van 2500 kuub gevuld is. De propellers op de bodem van de tank zijn gaan draaien, zodra deze onder water stonden. Hierdoor wordt zuurstof in het slib gebracht, zodat het biologisch zuiveringsproces op gang kan komen. Het wachten is nu op dat de “goede”’ bacteriën uit het nieuw aangevoerde slib hun werk gaan doen.

Het kan een week duren voordat het zuiveringsproces goed op gang is. Dan wordt ook duidelijk of de schoonmaak resultaat gehad heeft.

Oorzaak onbekend

Het waterschap blijft onderzoek doen naar de oorzaak en/of veroorzaker van de storing. Zij werkt hiervoor samen met onder andere gemeente Berkelland, de Omgevingsdienst Achterhoek en het laboratorium van de Oost-Nederlandse waterschappen, Aqualysis. De storing hield in dat de bacteriën niet goed werkten, die het stikstof uit het afvalwater horen te verwijderen. Toen duidelijk werd uit metingen, proeven en analyses dat de genomen maatregelen niet hielpen, zag het waterschap zich genoodzaakt om de zuivering helemaal stil te leggen, schoon te maken en met nieuw slib te herstarten.

eerste afvalwater stroomt de tank in