Zuiveringsproces stabiel

Gepubliceerd op 12 juli 2016

Met de nodige aanpassingen draait de zuiveringsinstallatie in Ruurlo nu op een acceptabel niveau. Er komen echter nog steeds verstorende stoffen binnen. De zuivering heeft dan ook nog steeds moeite met het verwijderen van stikstof uit het afvalwater. Een deel van het afvalwater wordt daarom gezuiverd in de zuiveringsinstallatie in Haarlo. Zo zorgen we ervoor dat er niet teveel stikstof in de Baakse Beek terecht komt en planten en dieren geen hinder ondervinden. De containers die een maand geleden in het gebied zijn geplaatst voor opslag en bemonstering worden weer weg gehaald.