Wat is slib?

De zuivering van afvalwater is een biologisch proces. Het slib in de zuivering (ook wel actief slib genoemd) is een mengsel van micro-organismen, waaronder bacteriën. Deze micro-organismen breken het organisch materiaal af in het afvalwater. In het actief slib zitten ook de bacteriën die stikstof uit het afvalwater verwijderen.