Waarom zuiver je stikstof uit het water?

In een waterzuivering zuiveren we organische stoffen uit het afvalwater. Hierbij denken we ook aan het hergebruiken van grondstoffen en een duurzaam behoud van de natuur. Stikstof is een belangrijke voedselbron voor planten en bacteriën. Een teveel aan stikstof kan dus onder onder bepaalde omstandigheden zorgen voor explosieve groei van planten en bijvoorbeeld (blauw)algen. Dit verstoort het natuurlijk evenwicht in de beek en is onwenselijk.