Zoeken

Welke maatregelen hebben jullie al getroffen?

We hebben tot nu toe de diverse maatregelen getroffen, die gericht zijn op het herstellen van de zuivering, het achterhalen van de oorzaak en het voorkomen van effecten op het watersysteem in de Baakse Beek.

Een greep uit de maatregelen: Vers en goedwerkend slib uit andere zuiveringen aangevoerd en oud slib uit de zuivering afgevoerd; de zuivering helemaal stilgelegd en schoongemaakt; het rioolstelsel en de zuivering zelf gemonitord, bemonsterd en geanalyseerd, delen van het rioolstelstel afgekoppeld (en afgevoerd naar andere zuivering) om te zien hoe de zuivering daarop reageert en zijn expertsessies gehouden. Daarnaast onderzoekt het waterschap samen met Omgevingsdienst Achterhoek en gemeente Berkelland de mogelijke oorzaak en wordt het ammonium- en zuurstofgehalte in de Baakse Beek continu goed in de gaten gehouden.

Kijk verder naar de nieuwsupdates voor een compleet en actueel overzicht van maatregelen en resultaten.