Vispassage Helbergen zutphen

Vispassage Helbergen Zutphen

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan vispassages bij vijf grote beek-knooppunten in Gelderland en Overijssel. Deze zorgen ervoor dat de vissen vanuit de IJssel de binnenwateren weer in kunnen zwemmen. Momenteel is de vispassage Helbergen bij Zutphen in uitvoering.

Werkzaamheden vispassage Helbergen 3

Werkzaamheden vispassage Helbergen

Bekijk de foto's

foto huidige situatie
Werkzaamheden vispassage Helbergen 1b
Werkzaamheden vispassage helbergen 2b
Omgeving Helbergen
Aanleg vispassage Helbergen1

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Mathijs de Gier, m.degier@wrij.nl