Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De werkzaamheden bij Helbergen bestaan uit twee onderdelen:

  • Aanleg vispassage langs de oever van de Berkel;
  • Aanpassingen aan de stuw en vrije lozingskoker om deze vispasseerbaar te maken.

Vispassage

Voor de vispassage is gekozen voor een technische vispassage bestaande uit damwanden langs de oever van de Berkel met daartussen schotten om het waterstandsverschil te overbruggen.

Aanpassingen vrij lozingskoker

De bestaande stuw in de noordelijke vrije lozingskoker zal worden vervangen door een vaste overlaat. De zuidelijke koker heeft voldoend ecapaciteit om het water uit de Berkel af te voeren. De vaste overlaat zal alleen gebruikt worden als de waterstand door een extreme weersomstandigheden stijgt.