Werkzaamheden vispassage Helbergen gestart

Afgelopen week is aannemer Gerwers gestart met de eerste werkzaamheden rond de vispassages bij Helbergen in Zutphen. Er is gekozen voor een technische vispassage bestaande uit damwanden langs de oever van de Berkel. Tussen de wanden zullen schotten worden geplaatst om het waterstandsverschil te overbruggen. Vissen kunnen zo weer stroomopwaarts zwemmen.

Mathijs - Helbergen totaalbeeld

In totaal wordt een vispassage van 50 meter lengte aangelegd. Tevens worden er voor de vispasseerbaarheid aanpassingen gedaan aan de betonnen koker in de dijk.

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind juli 2015 afgerond zijn.

Voor meer informatie: http://www.wrij.nl/thema'/actueel/projecten/vispassage-helbergen/


Trefwoorden