Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De Berkel is ecologische verbindingszone. We maken het planten en dieren zo makkelijker om er te overleven en het levert ook nog schoner water op. Vissen kunnen nu weer de Berkel optrekken vanuit de IJssel om bovenstrooms te paaien. Zo verbetert de visstand.

Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat realiseren vispassages bij vijf grote beek-knooppunten in Gelderland en Overijssel. Deze zorgen ervoor dat de vissen vanuit de IJssel de binnenwateren weer in kunnen zwemmen.