Antiverdrogingsmaatregelen Havikerwaard opnieuw uitgesteld

Gepubliceerd op 8 juli 2016

De maatregelen om verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard bij Ellecom tegen te gaan kunnen niet meer in 2016 worden uitgevoerd. Doordat Rechtbank Gelderland helaas nog geen uitspraak heeft gedaan over het beroep tegen het projectplan is de resterende tijd in 2016 te kort om de maatregelen dit jaar nog te kunnen uitvoeren. Wanneer de uitvoering wel kan starten is nog onbekend.

Uitstel, geen afstel

Waterschap Rijn en IJssel heeft eerder toegezegd pas met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure. Vorig jaar berichtten wij dat de werkzaamheden in 2016 zouden starten. Het beroep is inmiddels al meer dan een jaar in behandeling bij de rechtbank. Wanneer de rechtbank uitspraak zal doen is onbekend. Daarom is ook nog onbekend wanneer wel met de werkzaamheden kan worden gestart. De uiterwaarden bij Ellecom zijn in de herfst en winter erg nat. Hier kan in deze perioden dan ook niet gewerkt worden met (zwaar) materieel. Daarom starten de werkzaamheden in ieder geval niet meer in 2016. Ondanks de vertraging is het waterschap nog steeds voornemens zo snel als mogelijk met de werkzaamheden te starten.

Meer kwelwater

Waterschap Rijn en IJssel wil enkele sloten in de Havikerwaard ondieper maken. Zo komt er meer kwelwater in het Faisantenbos en het Kooibos en krijgen de verdroogde bronbossen meer kans om te herstellen. Tegen de plannen is beroep aangetekend bij de rechtbank. Het beroep is na herhaalderlijk uitstellen, in de zomer van 2015 in een hoorzitting behandeld, maar de rechtbank heeft tot op heden nog geen uitspraak gedaan.