Publicatie besluit projectplan 30 juli a.s.

Gepubliceerd op 8 juli 2014

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 1 juli jl. het projectplan Waterwet "Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder" inclusief de reactienota definitief vastgesteld.

Het besluit wordt op 30 juli 2014 officieel bekend gemaakt, waarna het projectplan aansluitend digitaal ter visie ligt van 30 juli tot en met 10 september 2014. De bekendmaking wordt gepubliceerd op de website van het waterschap www.wrij.nl/bekendmakingen en op www.officielebekendmakingen.nl. In de bekendmaking wordt de vervolgprocedure beschreven.