Rectificatie bekendmaking projectplan waterwet

Gepubliceerd op 4 september 2014

Op 30 juli j.l. is het besluit tot vaststelling van het projectplan ‘Uitvoering GGOR Havikerwaard’ digitaal bekend gemaakt.

Wij hebben echter geconstateerd dat bij de bekendmaking een verkeerde bijlage is toegevoegd. Opgenomen projectplan is de versie Ontwerp besluit vastgesteld d.d. 17 december 2013, dit moet echter zijn de versie Definitief besluit vastgesteld d.d. 1 juli 2014. Inhoudelijk is er geen verschil tussen deze documenten, maar betreft het alleen de status en datum van vaststelling op de titelpagina.

Omdat wij alles zorgvuldig willen laten verlopen hebben wij besloten het besluit opnieuw bekend te maken en met de correcte bijlagen ter inzage te leggen.

Het besluit is (opnieuw) digitaal bekend gemaakt. De bekendmaking is te vinden bij bekendmakingen op deze website en op www.officielebekendmakingen.nl.