Inrichtingsplan online

Gepubliceerd op 1 november 2013

Het rapport ‘Inrichtingsplan Middachterbroek en Ellecomse Polder' staat vanaf vandaag op de website. Het is bedoeld om u te informeren en u alvast een concreter beeld te geven van de maatregelen. In een later stadium is formeel inspraak mogelijk op de voorgenomen maatregelen.

Op dit moment vindt nog overleg plaats tussen de bij het project betrokken partijen. Op basis hiervan kunnen nog enkele aanpassingen in de maatregelenkaart worden doorgevoerd.

Naar verwachting zal de bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden vanaf eind november 2013. De benodigde procedures, inclusief de ter inzage legging, gaan daarna van start. De excate planning is mede afhankelijk van de gemeentelijke vergunningprocedures. In de periode van de ter inzage legging organiseren wij een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Ellecom en andere geïnteresseerden.

Hebt u in de tussentijd nog vragen dan kunt u contact opnemen met projectleider Sander Klarenbeek.