Zitting Havikerwaard verplaatst naar 12 mei 2015

De Rechtbank Gelderland heeft besloten de behandeling van het beroep tegen het projectplan ‘Uitvoering GGOR Havikerwaard’ opnieuw te verdagen, omdat er nieuwe informatie is binnengekomen. Als nieuwe datum voor de zitting is dinsdag 12 mei 2015 vastgesteld.

Nieuwe info

De rechtbank heeft een nieuw rapport gekregen van iemand die beroep tegen het projectplan heeft ingediend. Het betreft een onderzoek van een bureau naar de effecten van de vernatting. De rechtbank heeft het waterschap gevraagd om een reactie op dit rapport. Daarop heeft het waterschap aan de rechtbank aangegeven geen behoefte te hebben aan een nadere schriftelijke reactie op dit deskundigenrapport. Het waterschap wilde dat we onze reactie op 26 maart 2015  tijdens de zitting zouden geven. Wij hebben hierbij nadrukkelijk aangegeven dat het dat wij veel belang hechten aan een snelle behandeling. De rechtbank heeft toch besloten de zitting opnieuw te verdagen, naar 12 mei a.s. Wij zijn inmiddels gevraagd om een schriftelijke reactie op het nieuw ingekomen rapport.

Planning

Waterschap Rijn en IJssel betreurt het uitstel van de behandeling bij de rechtbank omdat hierdoor de gepande uitvoeringswerkzaamheden later zullen beginnen dan oorspronkelijk gepland. Wanneer dit precies zal zijn is nu nog niet aan te geven. Het waterschap heeft eerder aangegeven de werkzaamheden niet starten voordat de rechtbank uitspraak doet.

Proces tot nu toe

Toen het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel in de zomer van 2014 een akkoord gaf op de uitvoering van het projectplan ‘Uitvoering GGOR Havikerwaard’,  heeft een aantal particulieren en Stichting Droge Voeten hiertegen beroep aangetekend bij de rechtbank. Behandeling hiervan bij de rechtbank zou in eerste instantie plaatsvinden op 14 januari 2015. Later werd dit uitgesteld naar 26 maart en nu opnieuw verschoven naar 12 mei 2015.