Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Waterschap Rijn en IJssel werkt in dit project samen met landgoed Middachten, Vitens, gemeente Rheden en provincie Gelderland.

Vitens onderzoekt de mogelijkheden om de verdrogingseffecten van de drinkwaterwinning te beperken. Het waterschap werkt aan een plan om de beken te verondiepen. De gemeente Rheden heeft al een groot aantal woningen afgekoppeld, waardoor het regenwater in de bodem kan infiltreren. Alles maakt deel uit van het programma Havikerpoort.

Havikerpoort

Met het project Havikerpoort wordt de verbinding tussen de Veluwe en de Havikerwaard langs de IJssel hersteld. Nu zijn de drukke snelwegen A348 en de N317 nog onneembare barrières voor dieren. Het is de bedoeling dat ecoducten de verschillende natuurgebieden weer met elkaar verbinden. Tegelijkertijd zal er aandacht zijn voor een algemene opknapbeurt van natuur en landschap.